SMERTEBEHANDLING 


 • Smertebehandling - Bemærk venligst, at denne vejledning om smertebehandling kun gælder for børn, som ikke har andre lidelser, er 3 år eller ældre og har en normal vægt for sin alder. For at tiden efter operation skal blive så god som muligt, er det vigtigt at give barnet smertestillende medicin. Dit barn vil så spise og sove bedre, have mindre ondt og komme sig hurtigere. Derfor er det vigtigt at give barnet medicinen, selv om det tilsyneladende ikke har ret ondt de første dage. En del børn har mest ondt om aftenen, mens andre synes, at det gør mest ondt om natten eller tidligt om morgenen. Det er normalt, at smerten tiltager indtil 4-7 dage efter operationen. Det ses oftest, når mandlerne er blevet fjernet helt (tonsillektomi). Tiltagende smerte er normalt, når bare der ikke samtidig er feber og problemer med at synke (først og fremmest væske). Læs mere under menupunktet ”Vigtigt”. Smertestillende lægemidler virker bedst, når de tages REGELMÆSSIGT OVER HELE DØGNET. Så får barnet ikke alt for ondt, inden det skal have den næste dosis. Nogle gange kan det være nødvendigt at vække barnet om natten, så det kan få sin medicin. Sørg for at give medicinen 30-60 minutter før måltiderne, så bliver det lettere for barnet at synke maden. For at undgå alt for kraftige smerter, bør der ikke gå mere end 6 timer mellem hver medicindosis. Udover smertestillende medicin er det vigtigt, at barnet får ekstra opmærksomhed for at aflede opmærksomheden fra smerterne i halsen (barnet kan f.eks. spille, læse eller se fjernsyn, etc. sammen med en voksen). Kolde drikke eller is lindrer også smerterne. Læse mere under menupunktet ”Børn og nærtstående”.
 • Den rigtige dosering til dit barn - Det er vigtigt, at dit barn får den rigtige dosis. Det er barnets vægt, som afgør, hvor meget medicin det har brug for. De anbefalede doser i forhold til dit barns vægt er maksimumsdoser; så giv hellere lidt mindre, hvis det er svært at fastslå den præcise dosis. Bed dit barns læge om at fortælle dig, hvad du skal gøre, hvis dit barn vejer mindre end 10 kilo.
  Evt. Tabel med doseringer efter vægt!!  
 • Vurdering af smerter - Efter operationen er det vigtigt jævnligt at vurdere, om dit barn har smerter. Børns adfærd ændrer sig som regel, når de har smerter, og børn har til tider svært ved at give udtryk for, at de har ondt. Smerte udtrykkes ikke altid med ord, skrig eller gråd. Der findes forskellige smertevurderingsskalaer, som er nyttige i vurderingen af, om et barn oplever smerte. Børn kan benægte, at de har ondt, fordi de ikke synes om at tage deres medicin, som nogle børn oplever som "skarp i smagen" eller "en stor mundfuld" at tage flere gange hver dag. Forandret adfærd på grund af smerte kan vise sig ved, at barnet er gnavent, uroligt/anspændt, eller ved at det er apatisk/inaktivt. Men andre former for adfærd kan også forekomme, eksempelvis kan barnet være hyperaktivt, få let til tårer, ville sove hele tiden eller nægte at spise og drikke. Du er den, som kender dit barn bedst, så det er vigtigt, at du er opmærksom på dit barns adfærd. Adfærden giver dig et vigtigt vink om, at dit barn oplever smerte. Andre faktorer, som kan påvirke og forstærke smerten, er bl.a. frygt og bekymring. Jo yngre barnet er, jo sværere har det ved at forstå sammenhængen mellem årsag og virkning. En måde at vurdere smerten på er ved at bruge forskellige smertevurderingsredskaber. Børn fra treårsalderen kan vurdere deres smerter ved hjælp af en ansigtsskala (se figuren). Børn i skolealderen (fra ca. 7 år) kan angive deres smerter på en talskala (se figuren). På hospitalet bruger de flere forskellige smertevurderingsskalaer, og det kan være en god idé at bruge en hjemme også. Når barnet vurderer sin smerte til mindre end "4" på ansigtsskalaen eller talskalaen, hver gang man spørger det i løbet af et døgn, er det et tegn på, at man kan begynde at reducere medicindosis. Hvis dit barn det første døgn efter, at du har reduceret dosis, angiver værdier, der er lavere end "4", kan du stoppe med at give medicinen. Hvis dit barn er påvirket af smerter på trods af regelmæssig medicinering med de anbefalede doser, skal du kontakte lægen. Læs mere under menupunktet ”Vigtigt”.  
Mobirise
Ansigtsskalaen - Faces Pain Scale-Revised (FPS-R) - kan bruges på børn fra treårsalderen. Den er beregnet til at måle, hvordan barnet har det, og ikke hvordan dets ansigt ser ud. Forklar barnet, at ansigterne viser, hvor ondt det kan gøre. Ansigtet længst til venstre er uden smerte. Ansigterne viser mere og mere smerte, jo længere man kommer mod højre, og ansigtet længst til højre viser rigtig meget smerte.
Mobirise
Eksempel på en numerisk verbalskala til børn over 7 år. Smerten gradueres ved at vælge et tal mellem "0" (ingen smerte) og "10" (værst tænkelige smerte).
 • Lægemiddel og behandlingstid - Smertestillende lægemidler virker bedst, når de tages regelmæssigt gennem hele døgnet. Den grundlæggende smertelindring efter mandeloperation til i øvrigt raske børn er inflammationshæmmende lægemidler (f.eks. Ibuprofen, Bonyl, Diklofenak), som skal tages sammen med et lægemiddel, der indeholder paracetamol (f.eks. Panodil, Pamol, Pinex). Hvor længe barnet behøver tage smertestillende medicin afhænger bl.a. af, hvilken type mandeloperation det har gennemgået. De anbefalede lægemiddeldoser er beregnet for børn, som ellers er raske, og som er i stand til at drikke tilstrækkeligt væske. Det er vigtigt både at drikke og spise i dagene efter operationen for at få tilstrækkeligt med næring. Hvis du har meget svært ved at få dit barn til at drikke, så kontakt lægen. Læs mere under menupunktet ”Vigtigt”. Hvis der opstår problemer med, at barnet ikke vil tage sin medicin, kan du evt. prøve med en anden lægemiddelform. De fleste af de anbefalede lægemidler findes både som tabletter, i flydende form, som stikpiller, mundopløselige tabletter og som brusetabletter. Jeres praktiserende læge kan hjælpe dig til at give den rigtige dosis, hvis du skifter fra en lægemiddelform til en anden. Når du forlader hospitalet, vil afdelingen informere dig grundigt om smertelindring. Hvis du tager hjem på operationsdagen, så sørg for at vide, hvor meget medicin dit barn allerede har fået efter operationen, så du ved, hvor meget medicin du skal give resten af det første døgn.
 • Behandlingstid - Hvor længe dit barn behøver tage smertestillende medicin afhænger bl.a. af, hvilken type mandeloperation, det har gennemgået. Når hele mandlen er bortopereret (tonsillektomi), er der ofte brug for at tage smertestillende medicin gennem en længere periode, 5-8 døgn, nogle gange længere tid. Hvis det kun er dele af mandlen, der er blevet fjernet (tonsillotomi), er der typisk brug for at tage smertestillende lægemidler i 3-5 døgn. Læs mere under menupunktet ”Mere information”.
 • Nedtrapning af lægemidler - Det er VIGTIGT, at alle børn får den anbefalede dosis smertestillende medicin de første dage. Når du og dit barn vurderer, at han/hun begynder at have mindre ondt, anbefales det, at du i første omgang stopper med det inflammationshæmmende præparat. Fortsæt med at give barnet paracetamol regelmæssigt. Efterfølgende, efterhånden som smerteintensiteten bliver mindre og mindre, så skift til kun at give paracetamol efter behov. Læs mere under menupunktet ”Vurdering af smerter”.
 • Inflammationshæmmende lægemidler
  - Inflammationshæmmende lægemidler (Non Steroidal Antiinflammatory Drugs (NSAID)) er smertestillende og reducerer samtidig inflammation. Den smertestillende virkning opnås ca. 30 minutter efter, at man tager en tablet eller oral opløsning. Det anbefalede lægemiddel er Naproxen (f.eks. Bonyl), Ibuprofen (f.eks. Ipren, Burana, Ibumetin) ELLER Diklofenak (f.eks. Diklofenak, Voltaren). Bemærk at KUN ET af de anbefalede inflammationshæmmende midler lægemidler skal anvendes.Præparatet udleveres på recept.
  Bivirkninger og risici NSAID kan gives til de fleste børn. Såfremt dit barn har astma, er det dog VIGTIGT, at den første dosis gives og vurderes på hospitalet. Hvis dit barn har astma, skal du spørge din læge, om dit barn må få denne medicin. Medicinen må ikke anvendes ved overfølsomhed over for acetylsalicylsyre eller NSAID, eller hvis barnet bløder usædvanlig let. Risikoen for bivirkninger stiger, jo højere dosis er. Ved enhver form for blødning i halsen, skal lægen kontaktes ØJEBLIKKELIGT. Læs mere under menupunktet ”Vigtigt”.
  Dosering
  mg/kg = milligram pr. kilo kropsvægt som barnet vejer.
  Ibuprofen i døgn 1-8 = 5-7 mg/kg, dosis skal gives 4 gange pr. døgn, hver sjette time (ikke oftere).
   (Hvis dit barn vejer 61 kg eller mere, så er den maksimale dosis 400 mg x 4/døgn).
  ELLER
  Diklofenak i døgn 1-8 = 1-1,5 mg/kg, dosis skal gives 3 gange pr. døgn, hver 8. time (ikke oftere).
  (Hvis dit barn vejer 33 kg eller mere, så er den maksimale dosis 50 mg x 3/døgn).
  ELLER
  Naproxen 5 mg/kg, dosis gives 2 gange pr. døgn (ikke oftere).
  Læs mere under rubrikken Behandlingstid og Nedtrapning af lægemiddel.
 • Paracetamol
  Paracetamol (f.eks. Pinex, Pamol, Panodil) reducerer smerter og feber, men har ingen inflammationshæmmende virkning. Den smertestillende virkning af tabletter eller oral opløsning (tages via munden) opnås efter en halv til en hel time. Med stikpiller tager det 2-3 timer, inden man opnår den fulde virkning. På operationsdagen og andet døgn efter mandeloperation (første til tredje døgn) anbefales en højere dosering af paracetamol. Det fjerde døgn er det vigtigt, at paracetamol-dosis reduceres.
  Bivirkninger og risici
  Det er meget vigtigt at følge dosisanbefalingerne. Hvis man tager en for høj dosis gennem længere tid, er der risiko for leverskade.
  Dosering
  mg/kg = milligram pr. kilo kropsvægt som barnet vejer.

  - Paracetamol i første til tredje døgn (første døgn er operationsdagen) = 24 mg/kg, dosis skal gives 4 gange pr. døgn, hver 6. time (ikke oftere).
  (Hvis dit barn vejer 40 kg eller mere, så er den maksimale dosis 1.000 mg x 4/døgn).
  - Paracetamol fra fjerde til ottende døgn = 18 mg/kg, dosis skal gives 4 gange pr. døgn, hver 6. time (ikke oftere).
  (Hvis dit barn vejer 50 kg eller mere, så er den maksimale dosis 1.000 mg x 4/døgn).

  VIGTIGT: Børn som gennemgår mandeloperation må aldrig tage paracetamol i kombination med KODEIN (f.eks. Kodipar), fordi kodein øger risikoen for vejrtrækningsproblemer.
  Læs mere under rubrikken ”Behandlingstid” og ”Nedtrapning af lægemidler”.

© Copyright 2017  - All Rights Reserved